:
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ยินดีให้บริการ

Q&A

หัวข้อ ผู้ตั้งกระทู้ ตอบ
การเปลี่ยนแปลงการรับเบี้ยยังชีพ สมใจ 1
การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีเอกสาร/หลักฐานที่ใช้อะไรบ้าง? ดาราผ่อง 5
การลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ต้องใช้เอกสาร/หลักฐานอะไรบ้าง? ญาดา 3
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ดวงดาว 1
พระภิกษุสงฆ์สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม ? กานดา 1
ผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นายก อบต., รอง นายก อบต., สมาชิกสภา , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ ? แก้วตา 1
ต่อบัตรผู้พิการ​(บัตรชำรุด)​ นายแป๋ว​ คำนึง 0