:
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ยินดีให้บริการ

ชื่อ: ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565)

วันที่ลงประกาศ: 5 ก.ค. 2565

รายละเอียด: ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565)


file

sub_154_2022_9_24_986601.pdf