:
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ยินดีให้บริการ

ชื่อ: ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2565)

วันที่ลงประกาศ: 5 เม.ย. 2565

รายละเอียด: ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2565)


file

sub_153_2022_9_24_976111.pdf