:
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ยินดีให้บริการ

ชื่อ: ประกาศ ประกวดราคาจ้างขุดลอกลำห้วยตาคง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 14 ส.ค. 2563

รายละเอียด:


file