:
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ยินดีให้บริการ

ชื่อ: ประกาศผู้มีคุณสมบัติเข้าทำการขุดลอกแหล้งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ตื้นเขินคลองอีสานเขียว บ้านหนองกุง หมู่ที่ 3

วันที่ลงประกาศ: 30 ก.ย. 2563

รายละเอียด:


file

news_5_2022_9_24_678783.pdf