:
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ยินดีให้บริการ

ชื่อ: ประกาศ เชิญชวนผู้ประสงค์ที่จะทำการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์คลองอีสานเขียว (โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ)

วันที่ลงประกาศ: 14 ก.ย. 2563

รายละเอียด:


file