:
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ยินดีให้บริการ

ชื่อ: ประกาศ ประกวดราคาจ้างขุดลอกหนองขอน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 28 ส.ค. 2563

รายละเอียด:


file