:
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ยินดีให้บริการ

ชื่อ: เชิญชวนผู้ประสงค์ที่จะทำการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน คลองอีสานเขียว บ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 (โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ)

วันที่ลงประกาศ: 14 ก.ย. 2563

รายละเอียด:


file

news_25_2022_9_24_126302.pdf

news_25_2022_9_24_130496.pdf

news_25_2022_9_24_137819.pdf