:
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ยินดีให้บริการ

ชื่อ: ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 16 มี.ค. 2564

รายละเอียด:


file

news_1_2022_9_24_612234.pdf