:
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ยินดีให้บริการ

ชื่อ: รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรุ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

11 ม.ค. 2564

รายละเอียด: รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรุ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร