:
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ยินดีให้บริการ

ชื่อ: โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ.2563

31 ส.ค. 2563

รายละเอียด: อบต.หนองบัว จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ.2563 ณ อบต.หนองบัวและวัดในเขตตำบลหนองบัว


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร